Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

nadmiarweny
17:23
4902 8d7d 500
Reposted frompastelowe pastelowe

October 27 2018

nadmiarweny
07:19
3556 bc0d 500
Reposted fromyikes yikes
nadmiarweny
07:19
3563 a8b9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
nadmiarweny
07:15
Cudzoziemskich ksiąg nie czytaj
Czego nie wiesz, księdza pytaj
Ucz się siodła, szabli, dzbana
A poznają w tobie pana
Z targowiska nie bierz złota
To żydowska jest robota
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromstormymind stormymind
nadmiarweny
07:11
3786 baed
Reposted fromtichga tichga

October 12 2018

nadmiarweny
15:53
2529 bc47 500
guy irrelevant

October 07 2018

nadmiarweny
12:25
$1,300,000 BANKSY artwork piece just “self-destructed” right after it was sold at Sotheby’s auction!
Reposted fromfightling fightling

October 01 2018

nadmiarweny
18:53
4719 9c25 500
Reposted byamphetaminelogichashpati2k6apieczarkowainzynierbehcio

August 19 2018

nadmiarweny
16:43
2619 cf75 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic vialaluna laluna
nadmiarweny
09:45
5037 991e 500
Reposted fromSanthe Santhe

August 05 2018

nadmiarweny
08:03
5272 95d3 500
Reposted byNicooSkydelanianshapozakontrolanaturalgingerelinelalegilimencja

August 01 2018

nadmiarweny
18:18
0410 497b 500
Szczygieł, Donna Tartt
Reposted fromcalavadesoi calavadesoi
nadmiarweny
18:15
Reposted fromFlau Flau

July 28 2018

nadmiarweny
10:50
2568 928c 500
Reposted bypanpancernyprzeciwdeszczowymangoekelunaichLukasYorkLanoutyteklefuTehawankaDagarhenhepiKrzychulecpanatopwgfafnirscavesinni800Nayubodyinthegarden
nadmiarweny
09:30
2461 baf5 500
Reposted bymrpaflolylolhashczinokmangoepanpancernyKaraluchowyBlokmk3QdeuTamahlAmericanloverOhSnapponurykosiarzthornattomczanlukanoskiweirdscenesinsidethegoldmineshikajip856niklashYggrybbcinzynierhornypigeoncarsten233PaseroVirustishkaquinnehaberInfernalServerErrorcongrevepiotroskiambassadorofdumbjeschgesstefaniayoannlittleburnMrCoffeoskusregcordNayuininatytekTehawankakubenapieczarkowa

July 25 2018

nadmiarweny
20:42
0639 c4c0
Reposted fromrubinek rubinek
nadmiarweny
20:41
0774 4653
Bill Hicks
Reposted fromanheros anheros
nadmiarweny
20:40
Na zewnątrz możemy udawać twardych i niewzruszonych. Ale w głębi serca wszyscy szukamy miłości. Pragniemy być kochani. Czuć się potrzebni. Mieć własne miejsce, w którym moglibyśmy być sobą.
— Martyna Senator - "Z nicości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nadmiarweny
16:43
Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym człowiek się nie zawiedzie.
— Jak ja kurwa nienawidzę ludzi.

July 24 2018

nadmiarweny
18:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl