Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

nadmiarweny
21:13
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 21 2018

nadmiarweny
20:49
0706 6759
Reposted frommarcelj marcelj
nadmiarweny
17:51
0534 3022 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
nadmiarweny
17:50
0540 68a7
Reposted fromdead-zireael dead-zireael

February 18 2018

nadmiarweny
12:09
WHITE SUPREMACY
nadmiarweny
12:07
nadmiarweny
02:21
Może to miłość. Może nie zostanie odwzajemniona i skończysz cierpiąc przez posiadanie uczuć, które będą Twoim gwoździem do trumny ? Nie chciałbym być pesymistą ale.... jestem. No cóż.
Reposted bynaturalgingerpartyhardorgtfoniskowoworthitshitsurimycelineazazel
nadmiarweny
02:19
7702 a5f7
Reposted fromthetemple thetemple viakarolinnaa karolinnaa
nadmiarweny
02:18
9058 8648 500

February 17 2018

nadmiarweny
23:39
Miałem wiele siły by kochać, teraz zostało mi już siły tylko na nienawiść.
nadmiarweny
23:35
Człowiek w większości nadal nie potrafi tego ocenić.
Reposted byshitsuri shitsuri
nadmiarweny
21:42
You know he was a socialist because of his party program?
Reposted bynaichpanpancerny
nadmiarweny
20:27
Sounds good, doesn't work.
nadmiarweny
19:55
nadmiarweny
19:55
5000 8455
Reposted frompastelowe pastelowe
nadmiarweny
19:53
nadmiarweny
19:48
day by day
Reposted frominzynier inzynier

February 13 2018

nadmiarweny
21:45
9320 cfa5 500
Reposted byirmelinbilderkramkolisgreywolfnuttPorannyj0ekarolinnaacocciuellagive--me--loveWhiteLightkotficailovegreensiostrahemsbeachMilkyJoeapatycznabugieshitsuri
nadmiarweny
19:53

February 11 2018

nadmiarweny
22:55
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl