Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

nadmiarweny
17:24
6957 d667 500
Reposted fromhagall hagall

November 10 2019

nadmiarweny
19:23
W wieku 23 lat prawie straciłem dziewictwo ze swoją 30 letnią szefową z poprzedniego stanowiska. YAY!
nadmiarweny
17:12
2520 fa9c 500
Reposted fromeffic effic

November 08 2019

nadmiarweny
17:19
Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy! A! Ktoś chwyta, woła - stój! Lecz wiem, że już nadchodzi czas Gdy będzie musiał każdy z was Uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk z mych niemych ust Za swój!!!
— Jacek Kaczmarczyk -"Krzyk"
nadmiarweny
17:14

November 04 2019

nadmiarweny
20:03
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viashabbadoo shabbadoo
nadmiarweny
20:02
6765 b22b 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaKisune Kisune
nadmiarweny
20:02
7629 6094 500
Reposted frompiehus piehus viakarolinnaa karolinnaa
nadmiarweny
19:53
Play fullscreen
W tym zamieszaniu spadły pisma i układy. – Zdrajcy! – krzyczano, lecz do kogo, trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna słowa „zdrada”, A politycznych obyczajów trzeba strzec.

November 03 2019

nadmiarweny
21:00

October 27 2019

nadmiarweny
21:13
nadmiarweny
21:13
Powiedz mi czego w sobie nienawidzisz, a poświęcę mnóstwo czasu kochając to, abyś ty mogła zrobić to samo.
— Ashton Irwin
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nadmiarweny
20:48
I just wanna be loved.
I just want to feel.
i want love in the streets,
i want love in the sheets.
I just want someone to care, beside me.

I don't need understanding,
i don't need you to hear.
I need someone to love me,
i need someone to be.

Upsetting you all with my death.
Its not my goal, but i already feel,
like im loosing my breath.
Maybe, i should kill me.

October 25 2019

21:01
6519 048f
Reposted fromamatore amatore viapsyjaro psyjaro

October 20 2019

nadmiarweny
18:50
Reposted fromFlau Flau

October 18 2019

nadmiarweny
20:34
4272 31fb 500
Reposted fromagatiszka agatiszka
nadmiarweny
20:28
Popatrz, jakie piękne drzewa. Gdy jest lato, najbardziej lubię lato; gdy przychodzi jesień, najbardziej lubię jesień, a gdy przychodzi zima, to jest to moja ulubiona pora roku, a potem nadchodzi wiosna i wtedy myślę, że wiosna jest najlepsza.
— Virginia C. Andrews "Kwiaty na poddaszu"
Reposted fromxalchemic xalchemic
nadmiarweny
20:24
nadmiarweny
20:24
Lose yourself to dance
nadmiarweny
20:03
1890 c360
Reposted fromrubinek rubinek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl