Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

nadmiarweny
16:43
2619 cf75 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic vialaluna laluna
nadmiarweny
09:45
5037 991e 500
Reposted fromSanthe Santhe

August 05 2018

nadmiarweny
08:03
5272 95d3 500
Reposted byNicooSkydelanianshapozakontrolanaturalgingerelinelalegilimencja

August 01 2018

nadmiarweny
18:18
0410 497b 500
Szczygieł, Donna Tartt
Reposted fromcalavadesoi calavadesoi
nadmiarweny
18:15
Reposted fromFlau Flau

July 28 2018

nadmiarweny
10:50
2568 928c 500
Reposted bypanpancernyprzeciwdeszczowymangoekelunaichLukasYorkLanoutyteklefuTehawankaDagarhenhepiKrzychulecpanatopwgfafnirscavesinni800Nayubodyinthegarden
nadmiarweny
09:30
2461 baf5 500
Reposted bymrpaflolylolhashczinokKaraluchowyBlokmangoepanpancernymk3QdeuTamahlAmericanloverOhSnapponurykosiarzthornattomczanlukanoskiweirdscenesinsidethegoldmineshikajip856niklashYggrybbcinzynierhornypigeoncarsten233PaseroVirustishkaquinnehaberInfernalServerErrorcongrevepiotroskiambassadorofdumbjeschgelittleburnsstefaniayoannMrCoffeoskusregcordNayuininatytekTehawanka

July 25 2018

nadmiarweny
20:42
0639 c4c0
Reposted fromzungud zungud
nadmiarweny
20:41
0774 4653
Bill Hicks
Reposted fromanheros anheros
nadmiarweny
20:40
Na zewnątrz możemy udawać twardych i niewzruszonych. Ale w głębi serca wszyscy szukamy miłości. Pragniemy być kochani. Czuć się potrzebni. Mieć własne miejsce, w którym moglibyśmy być sobą.
— Martyna Senator - "Z nicości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nadmiarweny
16:43
Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym człowiek się nie zawiedzie.
— Jak ja kurwa nienawidzę ludzi.

July 24 2018

nadmiarweny
18:58
nadmiarweny
18:57
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”

July 23 2018

nadmiarweny
19:42
9943 37d2 500
Reposted frompastelowe pastelowe

July 15 2018

nadmiarweny
19:42
4909 dcb8
Reposted fromHypothermia Hypothermia

July 08 2018

nadmiarweny
21:08
0484 b93f 500
nadmiarweny
21:07
0477 5ed9 500

July 06 2018

nadmiarweny
19:31
More like an escape. Solution actually solves your problem.
nadmiarweny
19:28
4317 34a6
Reposted frompastelowe pastelowe

July 04 2018

nadmiarweny
19:24
3638 a671 500
- kochała mnie. - bzdura, była samotna i właśnie to uczucie przygnało ją do Ciebie. - w sumie, brzmi sensownie. Nie powinienem ufać komuś kto chce spędzać ze mną czas. A co dopiero, gdy ktoś mówi, że mnie kocha.
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl